Wpływ dźwigni finansowej na strukturę kapitału

Praca dyplomowa. Broniona w Technikum Ekonomicznym

Wstęp
Rozdział I Analiza wyników działalności przedsiębiorstwa
1.1 Warunki efektywnego działania firmy
1.2 Układ analizy działania firmy
1.3 Celowość sporządzania sprawozdań finansowych
Rozdział II Klasyfikacja sprawozdań finansowych
2.1 Rachunek zysków i strat zestawieniem przychodów i kosztów uzyskania przychodów
2.2 Bilans zestawieniem składników majątkowych i źródeł ich pochodzenia
2.3 Rachunek przepływów finansowych zestawieniem zmian w zasadach środków pieniężnych firmy
Rozdział III Analiza sprawozdań finansowych
3.1 Wskaźniki analizy finanswoej
3.2 Planowanie finansowe i jego etapy
3.3 Zysk podstawą długotrwałego rozwoju firmy
3.4 Zjawisko dźwoigni finansowej i jej miary
Rozdział IV Analiza przedsiębiorstwa
4.1 Rys historyczny
4.2 Struktura organizacyjna
4.3 Podstawowe wskaźniki analizy
4.4 Wpływ dźwigni finansowej na strukturę kapitału
Zakończenia
Bibliografia
Spis tabel
Spis wykresów

image_pdf