Wpływ bezrobocia na funkcjonowanie rodziny w Polsce

typ pracy-magisterska
gwsh-gdansk

WSTĘP 2
I. BEZROBOCIE JAKO NOWA KWESTIA SPOŁECZNA. 4
II. PRZYCZYNY I CHARAKTERYSTYKA BEZROBOCIA W POLSCE 9
1. Przyczyny bezrobocia w Polsce 11
III. EKONOMICZNE I SPOŁECZNE SKUTKI BEZROBOCIA 16
IV. PSYCHOLOGICZNE ASPEKTY BEZROBOCIA 18
V. FUNKCJE RODZINY A BEZROBOCIE 24
VI. BEZROBOCIE A PATOLOGIE SPOŁECZNE 28
1. ALKOHOLIZM 28
2. PROSTYTUCJA 31
3. PRZESTĘPCZOŚĆ 34
WNIOSKI 40
BIBLIOGRAFIA 42

image_pdf