Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na rozwój gospodarczy kraju

81 stron, 68 pozycji w bibliografii

Wstęp    2

Rozdział I. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce 4
1.1 Istota, rola i znaczenie bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce    4
1.2 Motywy i bariery bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce    9
1.3 Rozmiar i struktura bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce    12
1.4 Rozmiar i struktura polskiego handlu zagranicznego    17

Rozdział II. Wpływ akcesji do UE na wzrost bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce    22
2.1. Wzrost znaczenia bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce    22
2.2. Zmiany warunków inwestowania w Polsce    29
2.3. Akcesja do struktur unijnych jako zmiana atrakcyjności inwestycyjnej Polski    32
2.4 Bezpośrednie inwestycje zagraniczne jako szansa rozwoju Polski.    37

Rozdział III. Kierunki i struktura kierowania kapitału pochodzącego z bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce    47
3.1. BIZ w skali całego kraju.    47
3.2. Biz w skali regionalnej.    53
3.3. BIZ w ujęciu sektorowym.    64
3.4. Ocena BIZ w Polsce.    68

Zakończenie    74
Bibliografia    76
Spis tabel, wykresów i rysunków    81

image_pdf