Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na funkcjonowanie MSP w Polsce

79 stron, 42 pozycje w bibliografii

Wstęp

Rozdział I. BEZPOŚREDNIE INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE
1.1 Istota, rola i znaczenie bezpośrednich inwestycji zagranicznych
1.2 Motywy i bariery bezpośrednich inwestycji zagranicznych
1.3 Rozmiar i struktura bezpośrednich inwestycji zagranicznych
1.4 Rozmiar i struktura polskiego handlu zagranicznego

Rozdział II. WPŁYW BEZPOŚREDNICH INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH NA MAŁE I ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA
2.1. Stan sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce
2.2. Struktura geograficzna inwestycji bezpośrednich w małych i średnich przedsiębiorstwach
2.3. Oddziaływanie BIZ na konkurencyjność przedsiębiorstwach
2.4. Szanse na wzrost inwestycji zagranicznych w małych i średnich przedsiębiorstwach
2.5. Bariery i zagrożenia powstrzymujące napływ BIZ do sektora małych i średnich przedsiębiorstw.
2.6. Ocena atrakcyjności sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce dla inwestorów zagranicznych na tle Europy Środkowej i Wschodniej

Rozdział III. BEZPOŚREDNIE INWESTYCJE ZAGRANICZNE A KONKURENCYJNOŚĆ POLSKIEGO IMPORTU
3.1. Struktura i rozmiary polskiego importu
3.2. Wpływ biz na rozmiary importu
3.3. Wpływ biz na strukturę importu
3.4. Substytucja importu

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel
Spis wykresów i rysunków

image_pdf