Wojsko Polskie w misjach pokojowych NATO

Praca magisterska obroniona w Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach. Ma 87 stron.

WSTĘP

ROZDZIAŁ I
DROGA POLSKI DO NATO
1.1 Rozwiązanie Układu Warszawskiego (1990-1991)
1.2 Program “Partnerstwo dla Pokoju” (PdP)
1.3 Polska pełnoprawnym członkiem NATO

ROZDZIAŁ II
DZIAŁANIA NATO W EUROPIE POŁUDNIOWO – WSCHODNIEJ
2.1 Pierwsze podmuchy burzy w Jugosławii
2.2 Wojskowe aspekty udziału Polski w programie Partnerstwo dla Pokoju
2.3 Operacja wojskowa IFOR
2.4 Od IFOR do SFOR
2.5 Polskie Jednostki Wojskowe AFOR i KFOR

ROZDZIAŁ III
PIERWSZY ROK DZIAŁAŃ POLSKI W NATO
3.1 Wydarzenia roku 1989 – wynik fundamentalnych przemian w Europie Środkowo – Wschodniej
3.2 Bilans funkcjonowania Sił Zbrojnych RP w NATO oraz misji pokojowych

ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA

image_pdf