Własności wyładowcze układu elektrod z perforowanym pokryciem dielektrycznym

Praca magisterska napisana w 2002 roku na wydziale Elektrycznym Politechniki Wrocławskiej. Praca miała charakter badawczy, przeprowadzona w laboratorium instytutu wysokich napięć Politechniki Wrocławskiej.

Celem pracy jest zbadanie możliwości wykorzystania wyładowań wstecznych do wytwarzania intensywnych wyładowań przy stabilnej i możliwie dużej wartości prądu wyładowczego. Zakres pracy:

  • poznanie mechanizmu wyładowań wstecznych oraz zbudowanie układu, w którym wyładowania te mają stabilny charakter;
  • zbadanie wpływu geometrii układu wyładowczego, warunków zasilania jak i własności perforowanego pokrycia elektrody płaskiej na wartość prądów wyładowczych.

Liczba stron pracy: 80
Praca zawiera liczne charakterystyki obrazujące przeprowadzone badania oraz zdjęcia.

image_pdf