Wizerunek mężczyzny w reklamie prasowej

71 stron, 38 pozycji w bibliografii

WSTĘP    3

ROZDZIAŁ I. REKLAMA I JEJ NARZĘDZIA    5
1. Historia reklamy w Polsce    5
1.1. Reklama prasowa    6
1.2. Reklama radiowa    8
1.3. Reklama telewizyjna    9
1.4. Reklama internetowa    11
2. Nadawca reklamy i wpływ, jaki wywiera na odbiorcę    12
3. Znaczenie płci w reklamie    15
3.1. Płeć w reklamie- stanowisko feministyczne    18
4. Stereotypowe pojmowanie płci    19

ROZDZIAŁ II. WIZERUNEK MĘŻCZYZNY W REKLAMIE    25
1. Mężczyzna rodziny    27
2. Mężczyzna zadbany, estetyczny – metroseksualizm    29
2.1. Obraz zadbanego mężczyzny w reklamie- rozwiązanie dla rynku kosmetycznego.    34
2.2. Mężczyzna zadbany jako wzór do naśladowania    35
2.3. Cechy zadbanego mężczyzny    37
3. Mężczyzna pracujący, biznesmen    38
3.1. Mężczyzna pracujący w polskiej reklamie    38
3.2. Cechy mężczyzny jako biznesmena    39
3.3. Zawody w reklamie, obrazujące mężczyznę pracującego    40
3.4. Wykorzystanie specjalistów, ekspertów w reklamie    41
4. Mężczyzna – obiekt seksualny    42
4.1. Reklama a seks    42
4.2. Mężczyzna – obiekt pożądania kobiet    44

ROZDZIAŁ III. ZAŁOŻENIA METODOLOGICZNE PRACY    46
1. Cel badań    46
2. Problem i pytania badawcze    46
3. Operalizacja    47
4. Metoda badawcza i jej uzasadnienie    47
5. Dobór próby    49

ROZDZIAŁ IV. OMÓWIENIE WYNIKÓW PRZEPROWADZONEJ ANALIZY REKLAM Z WIZERUNKIEM MĘŻCZYZN UMIESZCZONYCH W MEDIACH.    50
1. Mężczyzna rodzinny    50
2. Mężczyzna zadbany    55
3. Mężczyzna biznesmen    57
4. Mężczyzna obiekt pożądania    59

ZAKOŃCZENIE    63
BIBLIOGRAFIA    66
SPIS ZDJĘĆ    68
SPIS WYKRESÓW    69
SPIS TABEL    70

image_pdf