Wieńce, nadproża i balkony- charakterystyka

to byłą praca dyplomowa pisana w technikum budowlanym ZSZ nr 1 w Kielcach strona obszerna i bardzo dobra obroniłem ją na 6.
Profesor z Politechniki Świętokrzyskiej powiedział że ta praca spokojnie mogła by być praca magisterską. Prac obszerna na około 170 stron

1 WIEŃCE
-SPIS TREŚCI I ROZDZIAŁU
-SPIS RYSUNKÓW I ROZDZIAŁU
1.1 WIADOMOŚCI WSTĘPNE s.1
1.2 PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIA WIEŃCÓW W
BUDOWNICTWIE SYSTEMOWYM.
1.2.1 CERIT s.3
1.2.2 TERIVA s.4
1.2.3 AKERMAN s.6
1.2.4 FERT(40) s.7
1.2.5 SYSTEM MURSA-ZM s.9
1.2.6 SYSTEM OLESZNO-86 s.12
1.2.7 SYSTEM EXBUD s.14
1.2.8 TECHBUD-40-60 s.16
1.3 OCIEPLENIE WIEŃCA s.18
1.3.1 BŁĘDY PROJEKTU I WYKONANIA MURÓW SZCZELINOWYCH W ZAKRESIE OCHRONY CIEPLNEJ s.23
– WSTĘP s.23
– CHARAKTERYSTYKA ŚCIAN SZCZELINOWYCH s.24
– SPOTYKANE BŁĘDY s.25
1.4 DETALE ARCHITEKTONICZNE WIEŃCA s.26

2 BALKONY
-SPIS TREŚCI II ROZDZIAŁU
-SPIS RYSUNKÓW II ROZDZIAŁU
2.1 WIADOMOŚCI OGÓLNE s.31
-BALKON WSPORNIKOWY s.33
-BALKON OPARTY NA ŚCIANACH BOCZNYCH s.41
2.2 DETALE I ROZWIĄZANIA ARCHITEKTONICZNE s.46
2.2.1 WSPORNIKOWA PŁYTA BALKONU W ŚCIANIE TRÓJWARSTWOWEJ MOCOWANA NA NOSNIKACH IZOTERMICZNYCH s.46
2.2.2 BALKON OPARTY NA ŚCIANACH POPRZECZNYCH DO TRÓJWARSTWOWEJ MUROWANEJ ŚCIANY SZCZELINOWEJ s.52
2.2.3 BALKON OPARTY NA ŚCIANACH POPRZECZNYCH Z ODWODNIENIEM LINIOWYM WZDŁUŻ ŚCIANY ZEWNĘTRZNEJ s.56
2.3 OBLICZENIA KONSTRUKCYJNE s.59
2.3.1 OBLICZANIE PŁYT WSPORNIKOWYCH s.59
2.3.2 REAKCJE I SIŁY PRZEKROJOWE W BELKACHSTATYCZNIE WYZNACZALNYCH s.64
2.3.3 BELKA PODPARTA PODPORĄ PŁASKĄ (UTWIERDZONA) s.66
2.3.4 PRZYKŁADOWE ZADANIE s.67
2.3.5 PRZEMIESZCZENIA LINIOWE
2.4 WYKONANIE s.70
2.4.1 JAK PRAWIDŁOWO ZAPROJEKTOWAĆ BALKON? s.71
2.4.2 WYKONANIE BALKONU Z ZASTOSOWANIEM TECHNOLOGII ATLAS s.74
2.4.3 DYLATACJE NA BALKONIE s.78
2.4.4 OSADZANIE BALUSTRAD s.79
2.4.5 WYKONANIE NAWIERZCHNI s.81
2.4.6 WYRÓWNANIE POWIERZCHNI POD PŁYDKI WG STANDARDÓW FIRMY ATLAS s.82
2.4.6 WYKONANIE OCIEPLENIA BSO s.83
2.4.7 PROBLEM ZE SZKIELETOWYM DOMEM JEDNORODZINNYM s.85
2.5 RENOWACJE I NAPRAWY BALKONÓW s.90
2.5.1 CO POTRAFI WODA I JAK Z JEJ EFEKTAMI SOBIE RADZIĆ s.90
-NACIEKI I WYKWITY s.91
-GDY WYŁAZI ZBROJENIE s.92
-BALUSTRADA POD NADZOREM s.93
2.5.2 REMONTY BALKONÓW-USTERKI BALKONÓW I LOGGI s.94
-UKŁADY KONSTRUKCYJNE BALKONÓW W SYSTEMIE WIELKIEGO BLOKU SYSTEMIE s.94
-W SYSTEMIE WIELKIEJ PŁYTY s.95
-KLASYFIKACJA s.98
-USTERKI WYSTĘPUJĄCE W BALKONACH I LOGGIACH s.99
-Z DOŚWIADCZENIA AUTORÓW-MODERNIZACJE W Niemczech s.104
-PRZYKŁADY
-PRZYKŁAD TYPOWEJ NAPRAWY LOGGII INNE.107
-INNE TRADYCYJNE SPOSOBY NAPRAWY s.110
2.5.5 NAPRAWA BALKONU Z ODSŁONIĘTYM
ZBROJENIEM s.112
2.5.6 W JAKI SPOSÓB NAPRAWIĆ STARY I PRZECIEKAJĄCY ŻELBETOWY BALKONIK(OK. 6m2) s.124
2.5.7 USZCZELNIANIE BALKONÓW I LOGGII s.116

3 NADPROŻA
-SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ III
-SPIS RYSUNKÓW ROZDZIAŁ III
3.1 WSTĘP s.124
3.3 PRZEGLĄD WYBRANYCH TECHNOLOGII s.128
3.2.1 NADPROŻA ŻELBETOWE MONOLITYCZNE s.128
3.2.2 NADPROŻA SKLEPIONE s.129
-RODZAJE I KSZTAŁTY ŁUKÓW s.131
-KONSTRUKCJE ŁUKÓW CEGLANYCH s.133
-ŁUKI KAMIENNE s.136
3.2.3 NADPROŻA PŁASKIE TYPU KLAINA s.138
3.2.4 NADPROŻA NA BELKACH STALOWYCH s.140
3.2.5 NADPROŻA PREFABRYKOWANE TYPU „L” s.141
3.2.6 NADPROŻA DO ROLET ZEWNĘTRZNYCH s.143
2.2.7 TECHNOLOGIA YTONG s.145
-NADPROŻA SYSTEMOW WYMAGAJĄCE NADBUDOWY s.145
-NADPROŻE YTONG ZE SKRZYNKĄ NA ROLETĘ s.148
-NADPROŻA WYKONYWANE Z ZASTOSOWANIEM KSZTAŁTEK U s.149
2.2.8 POROTHERM s.150
-POROTHERM 23,5 s.150
-NADPROŻE POROTHERM 11,5 i 14,5 s.151
2.2.9 EKOGIPS s.153
2.2.10 THERMOMUR s.156
2.2.11 KONSTRUKCJA DREWNIANA

image_pdf