Warunki i kryteria organizowania gospodarstw ekologicznych

Praca licencjacka, Akademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

Spis treści
Wstęp 4
Rozdział 1. Rozwój rolnictwa ekologicznego 6
1.1. Rys historyczny i podstawowe pojęcia 6
1.2. Rozwój gospodarstw ekologicznych w krajach Unii Europejskiej i w Polsce 10
1.3. Czynniki stymulujące rozwój produkcji żywności metodami ekologicznymi
1.4. Podstawowe zasady przestawiania gospodarstw rolnych na produkcję metodami ekologicznymi 18
1.5. Ekonomiczne i społeczne aspekty rozwoju gospodarstw ekologicznych 23
1.5.1. Aspekty ekonomiczne rozwoju gospodarstw ekologicznych 23
1.5.2. Aspekty społeczne rozwoju gospodarstw ekologicznych
Rozdział 2. Uwarunkowania i wymogi w organizowaniu gospodarstw ekologicznych 27
2.1. Rozwój systemu prawnego dotyczącego tworzenia gospodarstw ekologi
2.3. Wymogi dotyczące produkcji roślinnej 38
2.4. Wymogi dotyczące produkcji zwierzęcej 42
2.5. Certyfikacja gospodarstw i kontrola procesu produkcji metodami ekologicznymi 47
Rozdział 3. Podstawowe problemy związane z przestawianiem gospodarstw rolnych na ekologiczne metody produkcji 53
3.1. Motywacje decyzji o przestawieniu gospodarstwa na ekologiczne metody produkcji 53
3.2. Uwarunkowania agrotechniczne i ekonomiczne dotyczące zmiany sposobu gospodarowania 56
3.2.1. Uwarunkowania agrotechniczne 56
3.2.2. Uwarunkowania ekonomiczne 58
3.3. Wymogi w procesie przestawiania gospodarstw na metody ekologiczne 60
3.4. Rola doradztwa rolniczego w przygotowaniu gospodarstw do przejścia na ekologiczne metody produkcji 64
Rozdział 4. Możliwości przestawienia gospodarstw rolnych na ekologiczne metody produkcji, na przykładzie gminy Sulejów 67
4.1. Charakterystyka gminy Sulejów 67
4.2. Klasyfikacja gminy według kryteriów 69
4.3. Badania przeprowadzone z rolnikami prowadzącymi gospodarstwa ekologiczne 74
4.4. Badania przeprowadzone wśród 15 rolników 71
Podsumowanie 76
Wykaz skrótów 83
Spis tabel 84
Spis rysunków 85
Bibliografia 86

image_pdf