Wady oświadczenia woli

licencjacka
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Legnicy

WPROWADZENIE – KLASYFIKACJA I FORMA CZYNNOŚCI PRAWNYCH
1.FORMA POD RYGOREM NIEWAŻNOŚCI
2.DLA CELÓW DOWODOWYCH
3.DLA WYWOŁANIA OKREŚLONYCH SKUTKÓW PRAWNYCH

I. OŚWIADCZENIA WOLI A OŚWIADCZENIA WIEDZY
1.OŚWIADCZENIE WOLI
2.OŚWIADCZENIE WIEDZY
3.SPOSOBY SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI
4.WYKŁADNIA OŚWIADCZENIA WOLI

II. UMOWA JAKO CZYNNOŚĆ CYWILNOPRAWNA
1. ZAWARCIE UMOWY
2. ZGODNOŚĆ OŚWIADCZEŃ WOLI

III. WADY OŚWIADCZENIA WOLI
1. AKT WOLI I JEGO UZEWNĘTRZNIENIE
2. BRAK ŚWIADOMOŚCI LUB SWOBODY
3. POZORNOŚĆ
4. BŁĄD
5. PODSTĘP
6. GROŹBA

PODSUMOWANIE – SKUTKI WAD OŚWIADCZENIA WOLI I UCHYLENIE SIĘ OD TYCH NASTĘPSTW PRAWNYCH

BIBLIOGRAFIA

image_pdf