Venture Capital – sposoby finansowania przedsiębiorstw

Praca magisterska obroniona w Warszawie. Ma 100 stron.

Wprowadzenie

Rozdział 1. Rodzaje funduszy Venture Capital
1.1. Rodzaje funduszy
1.2. Generalny podział funduszy Venture Capital
1.3. Podział funduszy ze względu na formy prawne
1.4. Podział funduszy ze względu na ich wielkość i wiek
1.5. Podział funduszy ze względu na politykę funduszu

Rozdział 2. Inne formy i studia Venture Capital
2.1. Technika MBO
2.2. Technika MBI
2.3. Technika LBO
2.4. Technika LMBO
2.5 Inne techniki Venture Capital

Rozdział 3. Cechy finansowania Venture Capital
3.1. Cechy finansowania venture capital
3.2. Stadia rozwoju przedsiębiorstw finansowane przez venture capital
3.2. Przebieg procesu inwestowania venture capital
3.3. Etapy finansowania za pomocą venture capital
3.4. Etapy finansowania venture capital

Rozdział 4. Udział banków w finansowaniu funduszy Venture Capital
4.1. Udział banków w finansowaniu innowacji
4.2. Przestanki wchodzenia banków na rynek venture capital
4.3. Fundusze venture capital z udziałem bankowym
4.4. Praktyczne aspekty zaangażowania banków na rynku venture capital

Rozdział 5. Fundusze inwestujące w Polsce
5.1. Uwarunkowania sprzyjające inwestycjom prowadzonym przez fundusze w Polsce
5.2. Małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce jako bezpośrednio związane z Venture Capital
5.3. Zewnętrzne źródła finansowania podmiotów gospodarczych

Rozdział 6. Spółki korzystające z Venture Capital
6.1 Małe i średnie przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej jako przykłady spółek korzystających z Venture Capital
6.2 Konkretne przykłady firm korzystających z Venture Capital

Rozdział 7. Zarys Biznes Planu
7.1 Ogólny obraz Biznes Planu
7.2 Streszczenie i opis firmy
7.3 Zarząd, personel, produkty i technologia
7.4 Proces produkcyjny i technologia
7.5 Rynek, konkurencja, marketing, finanse
7.6 Konkurencja
7.7 Sprzedaż i marketing
7.8 Projekcje i dane finansowe
7.9 Zapotrzebowanie finansowe

Podsumowanie
Bibliografia

image_pdf