Użyteczność systemu informatycznego InfoMedica w zarządzaniu jednostkami opieki

Użyteczność systemu informatycznego InfoMedica w zarządzaniu jednostkami opieki zdrowotnej, na przykładzie X w praktyce pielęgniarskiej – 65 stron

Wstęp

Rozdział I
Zarządzanie w opiece zdrowotnej
1.1. Pojęcie i istota zarządzania w systemie służby zdrowia
1.2. Zarządzanie placówkami opieki medycznej
1.3. Priorytety zarządzania w służbie zdrowia
1.4. Przemiany zachodzące w zarządzaniu placówką medyczną

Rozdział II
Systemy informatyczne wspomagające zarządzanie w służbie zdrowia
2.1. Pojęcie wsparcia informatycznego w zarządzaniu
2.2. Istota informatycznego wspomagania zarządzania w placówkach służby zdrowia
2.3. Systemy ekspertowe w służbie zdrowia
2.4. Rodzaje systemów informatycznych wykorzystywanych w zarządzaniu placówkami medycznymi
2.5. Praktyka pielęgniarska a możliwości wspierania na płaszczyźnie informatycznej

Rozdział III
System InfoMedica w zarządzaniu Oddziałem Chorób Wewnętrznych NZOZ Centrum Medycznego w X
3.1. Ogólna charakterystyka systemu InfoMedica
3.2. Obszary zarządzania i wykorzystanie systemu
3.3. Charakterystyka omawianego oddziału i jego funkcjonowania
3.4. Wykorzystanie systemu w realizowaniu usług medycznych
3.5. Koszty i korzyści związane z działaniem systemu
3.6. Możliwości zmiany systemu wobec potrzeb badanego oddziału
3.7. Funkcjonowanie systemu w opinii pracowników

Zakończenie
Bibliografia
image_pdf