Uwarunkowania związane ze środowiskiem wykorzystywane przy wycenie nieruchomości

61 stron, 39 pozycji w bibliografii

Wstęp 2

Rozdział I. Podstawowe wiadomości dotyczące nieruchomości i środowiska 3
1. Nieruchomości i ich cechy 3
2. Środowisko, jego stan, walory i formy ochrony 15

Rozdział II. Źródła i uwarunkowania prawne związane ze środowiskiem wykorzystywane przy wycenie nieruchomości 23

1.Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. 23
2. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. 28
3. Pozostałe akty normatywne 31

Rozdział III. Omówienie  wyników  badań własnych 36

Zakończenie 58

Bibliografia 59

image_pdf