Uwarunkowania wdrożenia podatku liniowego

112 stron, 88 pozycji w bibliografii

Wstęp    3

Streszczenie    5

Rozdział I. Podatek liniowy    6
1.1. Definicja i geneza    6
1.2. Mechanizm funkcjonowania    11
1.2. Znaczenie w systemach podatkowych na świecie    24

Rozdział II.  Podatek liniowy w wybranych krajach    34
2.1. Reforma podatkowa na Węgrzech – przyczyny i konsekwencje    34
2.2. Podatek liniowy w Słowacji    42
2.3. Reformy podatkowe w krajach bałtyckich    48

Rozdział III. Podatek liniowy w Polsce    56
3.1. System podatkowy w Polsce    56
3.2. Przesłanki wdrożenia podatku liniowego w Polsce    64
3.3. Konsekwencje wdrożenia podatku liniowego w Polsce    71

Rozdział IV. Uwarunkowania wdrożenia podatku liniowego w Polsce    77
4.1. Uwarunkowania społeczne    77
4.2. Uwarunkowania ekonomiczne    83
4.3. Uwarunkowania polityczne    90

Zakończenie    101
Bibliografia    104
Spis tabel    111
Spis rysunków    112

image_pdf