Uwarunkowania działalności MSP

praca licencjacka 2002 AE Poznań

Wstęp
I. Rozdział: Charakterystyka specyfiki małego i średniego przedsiębiorstwa.
1. Istota i definicja małego i średniego przedsiębiorstwa
1.1 Klasyfikacja małych i średnich firm
1.2 Warunki działania i marketing
2. Sposoby finansowania małych przedsiębiorstw .
2.1 Rachunek wyników i bilans
2.2 Przepływy pieniężne
3. Organizacja, struktura, unormowania prawne i organizacyjne.
4. Rola małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce
II. Rozdział: Rozwój małego przedsiębiorstwa na przykładzie firmy Arno Komputer
1. Charakterystyka i historia firmy.
2. Polityka marketingowa firmy
3. Źródła finansowania.
4. Reakcja firmy na zmiany zachodzące w otoczeniu
III. Rozdział : Szanse i bariery rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw
1. Szanse rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw
2. Bariery hamujące rozwój małych i średnich przedsiębiorstw ,
3. Rola banków i instytucji finansowych w rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw
4. Nowe formy finansowania – leasing, franchising

image_pdf