Ustalanie wielkości i częstotliwości dostaw w planowaniu potrzeb materiałowych

94 strony, 21 pozycji w bibliografii

Wprowadzenie     4

ROZDZIAŁ 1
Logistyka zaopatrzenia     6
1.1. Rola logistyki zaopatrzenia w przedsiębiorstwie      6
1.2. Znaczenie zapasów w sferze zaopatrzenia     9
1.3. Metody sterowania zapasami   10
1.3.1. Metoda stałej wielkości zamówienia   12
1.3.2. Metoda stałego okresu zamawiania    14
1.3.3. Model poziomu zapasu wyznaczającego moment zamawiania w stałych cyklach zamawiania    16
1.3.4. Model „s, S”   17
1.3.5. Połączony model poziomu zapasu wyznaczającego moment zamawiania i stałego cyklu zamawiania    18
1.4. Zintegrowane systemy wspomagające zarządzanie logistyką zaopatrzenia   19
1.4.1. MRP   21
1.4.2. MRP II   21
1.4.3. ERP   24
1.4.4. ERP II    26

ROZDZIAŁ 2
Zastosowanie wybranych metod ustalania wielkości i częstotliwości dostaw w Zakładzie Logistyki Materiałowej JSW S.A.   27
2.1. Charakterystyka ZLM JSW S.A.   27
2.2. Charakterystyka systemu informatycznego SZYK/MATERIAŁY    31
2.3. Zaopatrzenie kopalń JSW S.A. w materiały oraz środki trwałe   36
2.4. Wybrane metody ustalania wielkości i częstotliwości dostaw w planowaniu potrzeb materiałowych   37
2.4.1. Metoda stałej wielkości zamówienia    42
2.4.2. Metoda stałego okresu zamawiania   49
2.4.3. Metoda poziomu zapasu wyznaczającego moment zamawiania w stałych cyklach zamawiania    57
2.4.4. Model „s,S”   67
2.4.5. Połączony model poziomu zapasu wyznaczającego moment zamawiania i stałego cyklu zamawiania    81

Zakończenie   90
Bibliografia   91
Spis rysunków   92
Spis tabel   92