Ustalanie wielkości i częstotliwości dostaw w planowaniu potrzeb materiałowych

62 strony, 21 pozycji w bibliografii

Wprowadzenie 3

ROZDZIAŁ 1. Logistyka zaopatrzenia 5
1.1. Rola logistyki zaopatrzenia w przedsiębiorstwie 5
1.2. Znaczenie zapasów w sferze zaopatrzenia 8
1.3. Metody sterowania zapasami 9
1.3.1. Metoda stałej wielkości zamówienia 11
1.3.2. Metoda stałego okresu zamawiania 13
1.3.3. Model poziomu zapasu wyznaczającego moment zamawiania w stałych cyklach zamawiania 15
1.3.4. Model „s, S” 16
1.3.5. Połączony model poziomu zapasu wyznaczającego moment zamawiania i stałego cyklu zamawiania 17
1.4. Zintegrowane systemy wspomagające zarządzanie logistyką zaopatrzenia 18
1.4.1. MRP 20
1.4.2. MRP II 20
1.4.3. ERP 23
1.4.4. ERP II 25

ROZDZIAŁ 2. Zastosowanie wybranych metod ustalania wielkości i częstotliwości dostaw w Zakładzie Logistyki Materiałowej JSW S.A. 26
2.1. Charakterystyka ZLM JSW S.A. 26
2.2. Charakterystyka systemu informatycznego SZYK/MATERIAŁY 30
2.3. Zaopatrzenie kopalń JSW S.A. w materiały oraz środki trwałe. 35
2.4. Wybrane metody ustalania wielkości i częstotliwości dostaw w planowaniu potrzeb materiałowych 37
2.4.1. Metoda stałej wielkości zamówienia 43
2.4.2. Metoda stałego okresu zamawiania 47
2.4.3. Metoda poziomu zapasu wyznaczającego moment zamawiania w stałych cyklach zamawiania 48
2.4.4. Model „s,S” 50
2.4.5. Połączony model poziomu zapasu wyznaczającego moment zamawiania i stałego cyklu zamawiania 51

Zakończenie 56
Bibliografia 57
Spis rysunków 59
Spis tabel 60

image_pdf