Usługi bankowe dla jednostek samorządu terytorialnego np banku PEKAO

praca dyplomowa: 60 stron i 36 pozycji bibliograficznych

1. Model samorządu terytorialnego w Polsce.
1.1. Istota i znaczenie samorządu terytorialnego.
1.2. Tradycje samorządu terytorialnego.
1.3. Zadania organów jednostek samorządowych.

2. Źródła i system zasilania jednostek samorządu terytorialnego.
2.1. Pojęcie i proces powstawania dochodów samorządowych.
2.2. Dochody gminy.
2.3. Dochody powiatu.
2.4. Dochody województwa.
2.5. Kredyty i pożyczki zaciągane przez jednostki samorządu terytorialnego.

3. Usługi bankowe dla samorządu na przykładzie banku Pekao S.A.
3.1. Zapotrzebowanie samorządu terytorialnego na usługi bankowe.
3.2. Charakterystyka banku Pekao S.A.
3.3. Rachunki bankowe.
3.4. Operacje bankowe.
3.5. Rozliczenia pieniężne.
3.6. Rozrachunki międzybankowe.
3.7. Inne usługi bankowe

image_pdf