Urzędnik służby cywilnej w świetle przepisów prawnych w latach 1996 – 1998

Praca licencjacka obroniona w 1999 roku – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Prawa i Administracji. 61 stron.

I. Służba cywilna w Polsce
a) Cel powołania
b) Kalendarium prac nad ustawą
c) Rozwiązania legislacyjne
II. Uzyskanie statusu urzędnika służby cywilnej
1) Wymagania wobec kandydatów i postępowanie kwalifikacyjne
2) Nawiązanie stosunku pracy
3) Zmiany w stosunku pracy
a) Przeniesienie urzędnika bez jego zgody
b) Przeniesienie urzędnika za jego zgodą
c) Przeniesienie w stan nieczynny
d) Zawieszenie urzędnika w czynnościach
4) Rozwiązanie stosunku pracy
III. Obowiązki i prawa urzędnika służby cywilnej
a) Obowiązki urzędnika
b) Uprawnienia urzędnika
IV. Odpowiedzialność dyscyplinarna urzędnika służby cywilnej
V. Krytyka ustawy z 5 lipca 1996 r. o służbie cywilnej i przesłanki jej zmiany
VI. Nowe uregulowania prawne w ustawie z 18 grudnia 1998 r. o służbie cywilnej
VII.Podsumowanie
Wykaz aktów prawnych i orzeczeń
Literatura

image_pdf