Upowszechnianie Corporate Social Responsibility przez organizacje międzynarodowe na przykładzie Unii Europejskiej

69 stron, 26 pozycji w bibliografii

Wstęp

Rozdział I.
Geneza projektu odpowiedzialności społecznej biznesu (CSR)
1. Geneza  społecznej odpowiedzialności biznesu
2. Koncepcja odpowiedzialności społecznej biznesu
3. „Europejskość” w etyce biznesu i w społecznej odpowiedzialności korporacji

Rozdział II.
Regulacje społecznej etyki biznesu- standardy etyczne
1. Dokumenty europejskie a społeczna odpowiedzialność biznesu
2. Etyczne standardy procesów wymiany: producent – sprzedawca – konsument
3. Droga dochodzenia do społecznej odpowiedzialności biznesu
3.1. W poszukiwaniu społecznej odpowiedzialności biznesu – Polskie i Europejskie doświadczenia

Rozdział III.
Modele społecznej odpowiedzialności biznesu
1. Idea społecznej odpowiedzialności biznesu
2. Model after profit
3. Model before profit
4. Korzyści płynące ze stosowania społecznej odpowiedzialności biznesu

Rozdział IV.
Działania Unii Europejskiej w kierunku upowszechniania Społecznej Odpowiedzialności Biznesu
1. Narzędzia wspierające przedsiębiorstwa
2. Europejska Kampania 2005 Społecznej Odpowiedzialności Biznesu
3. Wybrane przykłady działań w państwach członkowskich UE

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel i rysunków
image_pdf