Umowa zlecenie i zakres jej obowiązywania na dzisiejszym rynku

Praca licencjacka napisana i obroniona w 2009 roku na temat zakresu jej obowiązywania na dzisiejszym rynku, jej wady i zalety.

SPIS TREŚCI

Wstęp
Rozdział 1. Zawarcie i charakter prawny umowy zlecenia
1.1. Sposoby i tryby zawarcia
1.2. Cechy charakterystyczne
1.3. Zalety i wady
Rozdział 2. Charakterystyka elementów stosunku prawnego zlecenia
2.1. Strony umowy zlecenia
2.2. Przedmiot umowy zlecenia
2.3. Treść i forma umowy zlecenia
2.4. Wykonanie zlecenia
2.4.1. Wykonanie osobiste i przez zastępcę
2.4.2. Sposób wykonania zlecenia
2.5. Odstąpienie od wykonywania zlecenia i zakończenie stosunku prawnego
Rozdział 3. Skutki prawne zawarcia umowy
3.1. Obowiązki zleceniodawcy
3.2. Obowiązki zleceniobiorcy
3.3. Odpowiedzialność stron umowy zlecenia
Rozdział 4. Umowa zlecenia a niektóre umowy zbliżone -podobieństwa i różnice
4.1. Umowa zlecenia a umowa o dzieło
4.2. Umowa zlecenia a umowa o pracę
4.3. Umowa zlecenia a umowy z art. 750 KC
Rozdział 5. Zatrudnienie osób na rynku pracy na podstawie umowy zlecenia 48
5.1. Umowa zlecenia na runku pracy
5.2. Przykłady różnych prac zleconych na rynku z próbą oceny w świetle przepisów Kodeksu cywilnego
Zakończenie
Wykaz tabel
Wykaz załączników
Bibliografia

image_pdf