Ulgi w podatku dochodowym

Z aneksem 122 strony, 79 pozycji w bibliografii

Wstęp    2

I. Funkcja podatku dochodowego od osób fizycznych    4
I. 1. Czy podatki powinny spełniać cele społeczne czy tylko fiskalne?    4

II. Pojęcie i systematyka ulg    30
II.1. Pojęcie ulg    30
II.2. Systematyka ulg    35

III. Ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych    45
III.1. Ulgi przedmiotowe    45
III.2. Ulgi podmiotowe    58

IV.  Nabycie prawa i obowiązki podatnika korzystającego z ulg.    63
IV.1. Prawa i obowiązki korzystającego z ulg    63
IV.2. Utrata prawa do korzystania z ulg    66

V. Porównanie zmieniających się ulg.    77

Zakończenie    104
Bibliografia    107
Spis tabel    112
Załącznik    113

image_pdf