Ulgi podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych

praca magisterska na 104 strony

Wstęp    2

Rozdział I.  Ogólne zasady opodatkowania osób fizycznych    4
1.1. Ogólna charakterystyka podatku dochodowego od osób fizycznych    4
1.2. Zakres podmiotowy i przedmiotowy podatku    8
1.3. Podstawy opodatkowania i podstawy obliczenia podatku    13
1.4. Sposoby ustalania i poboru podatku    15

Rozdział II. Pojęcie ulg podatkowych    21
1.1. Sposoby konstruowania ulg    21
1.2. Rodzaje ulg    22
1.3. Zwolnienia a ulgi podatkowe    38

Rozdział III. Ulgi podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych w Polsce 41
3.1. Skala podatkowa i koszty uzyskania przychodu    41
3.2. Rodzaje ulg podatkowych    45
3.2.1. Odliczenia od dochodu    45
3.2.2. Odliczenia od podatku    50
3.3. Limity odliczeń    55
3.4 Wpływ odliczeń od podstawy i kosztów uzyskania przychodów na wysokość podatku    69

Rozdział IV. Analiza kształtowania się ulg podatkowych w podatku dochodowym od osób fizycznych    75
4.1. Ulgi i odliczenia    75
4.2. Analiza kształtowania się ulg 93

Zakończenie    100
Bibliografia    102
Spis tabel i rysunków    104

image_pdf