Ulgi i zwolnienia w podatku dochodowym od osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej

69 stron, 41 pozycji w bibliografii

Wstęp    2

Rozdział I. Podatki ich funkcje w gospodarce państwa    4
1.1.Pojecie i istota podatku    4
1.2. Konstrukcja prawna podatku, rodzaje podatków    9
1.3. Funkcje podatków    15

Rozdział II. Podatek dochodowy od osób fizycznych    20
2.1. Przedmiot opodatkowania    20
2.2. Podmioty podatku    23
2.3. Obowiązek podatkowy i zobowiązanie podatkowe    27

Rozdział III. Ulgi i zwolnienia w podatku dochodowym od osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej    34
3.1. Podstawa opodatkowania    34
3.2. Skale i stawki podatkowe    37
3.3. Zapłata podatku    42
3.4.Analiza ulg i zwolnień w podatku dochodowym od osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarcze.    46

Zakończenie    64
Bibliografia    66
Spis tabel    69

image_pdf