Układy zasilania gazem propan- butan (LPG)

Praca dyplomowa

1. Wiadomości wstępne
2. Paliwa gazowe
2.1. Skład chemiczny
2.2. Ciepło właściwe i ciepło parowania
2.3. Temperatura wrzenia
2.4. Objętość fazy ciekłej i fazy gazowej
2.5. Gęstość
2.6. Wartość opałowa
2.7. Liczba oktanowa
2.8. Stała stechiometryczna paliwa
2.9. Prędkość spalania
2.10. Granice zapalności
2.11. Zapach
3. Mieszalnikowe układy zasilania LPG
3.1. Układy zasilania LPG I generacji
3.1.1. Układ dolotowy silnika
3.1.2. Zasady działania układów mieszalnikowych
3.1.3. Elementy układu zasilania LPG I generacji
3.1.4. Regulacja układu zasilania LPG I generacji
3.2. Układ zasilania LPG II generacji
3.2.1. Zasady działania układów zasilania LPG II generacji.
3.2.2. Instalacja elektryczna układów zasilania LPG II generacji
3.2.3. Sonda lambda
3.2.4. Sterownik składu mieszanki układu zasilania LPG II generacji
3.2.5. Regulacja układu zasilania LPG II generacji
3.2.6. System diagnostyki pokładowej (OBD
4. Wtryskowe układy zasilania LPG
4.1. Układy zasilania LPG III generacji
4.1.1. Reduktory układów zasilania LPG III generacji
4.1.2. IGS- instalacja wtrysku fazy gazowej firmy Landi Renzo
4.1.3. EGI- instalacja wtrysku fazy gazowej firmy Koltec
4.2. Układ zasilania LPG IV generacji
4.2.1. Instalacja wtrysku fazy gazowej firmy Prins
5. Elementy układów zasilania LPG
5.1. Zbiornik LPG
5.1.1. Wielkość zbiornika
5.1.2. Zbiornik paliwa w samochodzie czy na zewnątrz ?
5.1.3. Badania zbiorników
5.2. Armatura zbiornika LPG
5.2.1. Zawór ograniczający stopień napełnienia zbiornika
5.2.2. Zawory zwrotne
5.3. Zawór tankowania
6. Eksploatacja samochodu zasilanego paliwem LPG
6.1. Tankowanie paliwa LPG
6.1.1. Zasady bezpiecznego tankowania LPG
6.1.2. Co robić, gdy nie zadziała zawór ograniczający napełnienie ?
6.2. Uruchamianie silnika przy zasilaniu LPG
6.3. Zużycie LPG w stosunku do zużycia benzyny
6.4. Moc silnika przy zasilaniu LPG
6.5. Co się dzieje z benzynowym układem zasilania podczas zasilania LPG
6.5.1. GaŹnik
6.6. Układ chłodzenia silnika
6.7. Uszkodzenia silnika
6.8. „Strzały” w gaŹnik
6.9. Bezpieczeństwo użytkowania samochodów wyposażonych w układ zasilania LPG
6.9.1. Nieszczelność
6.9.2. Garażowanie w zamkniętych pomieszczeniach
6.9.3. Mechaniczne uszkodzenia układu zasilania LPG
6.10. Emisja zanieczyszczeń z układu wylotowego
6.10.1. Składniki spalin limitowane przez normy
6.10.2. Emisja związków chemicznych zależna od procesu spalania i regulacji składu mieszanki
6.10.3. Właściwości ekologiczne samochodów nie wyposażonych w sondę lambdę
6.10.4. Wymagania kontroli emisji spalin w eksploatacji
6.11. Kryteria wyboru układu zasilania LPG
6.11.1. Koszty eksploatacji
6.11.2. Okres amortyzacji
6.11.3. Wnioski
Bibliografia

image_pdf