Układy smarowania silników spalinowych

Praca Magisterska

Spis treści.
1.Wstęp – cel i zakres pracy. 3
2. Warunki pracy oleju w silniku. 4
2.1. Rodzaje tarcia . 4
2.2. Rodzaje smarowania w silniku. 7 2.3. Sposoby filtracji oleju. 19
2.4. Obsługa układu olejenia. 22
3. Własności olejów silnikowych. 25
3.1. Podział olejów wg przeznaczenia. 25
3.2. Podział olejów wg składu chemicznego. 26
3.3. Podział olejów wg własności fizykochemicznych i użytkowych. 32
3.4. Własności fizykochemiczne. 33
4. Klasyfikacja olejów silnikowych (SAE, API, ACEA). 60
4.1. Klasyfikacja lepkościowa SAE. 60
4.2. Klasyfikacja jakościowa API. 61
4.3. Klasyfikacja jakościowa ACEA. 64
5.Budowa i obsługa układu smarowania. 66
5.1.Pompy olejowe. 74
6. Obsługa pompy załączonej do pracy. 81
6.1. Obieg oleju w silniku, z którego pochodzi pompa (opel Calibra 2.0, silnik benzynowy).81
6.2. Wymontowanie i zamontowanie pompy oleju. 83
6.3. Wymontowanie i zamontowanie zaworu nadciśnieniowego. 89
6.4. Zużycie oleju. 90
6.5. Obsługa układu smarowania. 91
6.5.1. Spuszczanie oleju z silnika. 91
6.5.2. Napełnianie silnika olejem. 92
7.Zakończenie. 93
8.Literatura. 94

image_pdf