Układ dydaktyczny systemu alarmowego

Dyplomowa
zse.elektronicznych w Bydgoszczy

1. WSTĘP………………………………………………………………..4
2. SYSTEM ALARMOWY……………………………………….5
2.1 Zadania systemu alarmowego…………………………….5
2.2 Klasy systemów alarmowych………………………………6
2.3 Klasy urządzeń stosowanych w systemach alarmowych………………………………………………………7
3. CENTRALA ALARMOWA…………………………………..9
3.1 Centrala CA-6……………………………………………………9
3.2 Podstawowe funkcje centrali……………………………….9
3.3 Właściwości użytkowe centrali………………………….10
3.4 Sposób podłączenia manipulatora………………………11
3.5 Sposób podłączenia czujek………………………………..13
3.6 Świadectwo homologacji centrali………………………15
3.7 Dane techniczne………………………………………………16
4. MANIPULATOR………………………………………………..17
4.1 OBSŁUGA…………………………………………………….18
4.1.1 Funkcje diod LED…………………………………………..19
4.1.2 Sygnały dźwiękowe generowane przez manipulator…………………………………………………….20
4.1.3 Hasła użytkownika…………………………………………..21
4.1.4 Załączenie czuwania………………………………………..23
4.1.5 Szybkie załączenie czuwania…………………………….23
4.1.6 Wyłączenie czuwania i kasowanie alarmu…………..24
4.2 FUNKCJE „HOLD DOWN”…………………………….25
4.2.1 Przegląd pamięci alarmów………………………………..25
4.2.2 Przegląd pamięci awarii……………………………………26
4.2.3 Sprawdzanie aktualnej awarii……………………………27
4.2.4 Włączanie/wyłączanie sygnału gongu……………….28
5. CZUJKI……………………………………………………………..29
5.1 Czujki ruchu……………………………………………………29
5.1.1 Cechy czujek ruchu………………………………………….30
5.1.2 Przykładowe podłączenie czujki……………………………31
5.1.3 Zasięg działania czujki………………………………………….32
5.1.4 Zasada instalacji czujek ruchu……………………………33
5.2 Kontaktrony…………………………………………………….34
5.2.1 Montaż kontaktronów ………………………………………34
5.2.2 Podłączenie kontraktronów……………………………….36
5.2.3 Dane techniczne……………………………………………….37
6. AKUMULATOR…………………………………………………38
6.1 Kilka słów na temat akumulatora żelowego………..38
6.2 Algorytm ładowania akumulatora………………………39
7. PROGRAMOWANIE…………………………………………..40
7.1 Za pomocą manipulatora…………………………………..40
7.2 Za pomocą kabla RS-CA6 i programu DLOAD10.41
8. KOSZTORYS……………………………………………………..42
9. LITERATURA…………………………………………………….42

image_pdf