Udział w targach wyrazem orientacji marketingowej spółki

Praca magisterska obroniona na Politechnice Radomskiej. Ma 102 strony.

Wstęp

Rozdział I : Działania promocyjne firmy
1.1. Filozofia marketingowa
1.2. Instrumenty marketingu – mix
1.3. Targi jako nośnik komunikacji

Rozdział II : Geneza, funkcje i cele targów
2.1. Geneza i rozwój form targów
2.2. Funkcje targów i wystaw
2.3. Elementy marketingu – mix targów
2.4. Polski rynek targowy

Rozdział III : Znaczenie targów w działalności promocyjnej spółki ,,Nida Gips”
3.1. Charakterystyka spółki
3.2. Organizacja i instrumenty działań marketingowych ,,Nida Gips”
3.3. Udział w targach Spółki ,,Nida Gips” w latach 1990 – 1998
3.4. Ocena programu targowego ,,Nida Gips” i jego realizacji

Zakończenie
Bibliografia
Spis rysunków, wykresów i tabel

image_pdf