Ubezpieczenia komunikacyjne na przykładzie PZU S.A. w Kielcach

Praca licencjacka obroniona na Wydziale Ekonomii Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji w Kielcach. Ma 40 stron.

Wstęp

Rozdział I. Potrzeba prowadzenia obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych i dobrowolnego ubezpieczenia autocasco

Rozdział II. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych
1. Rys historyczny ubezpieczeń komunikacyjnych
2. Charakterystyka ubezpieczeń obowiązkowych
3. Istota ubezpieczenia OC kierowców
4. Spełnienie obowiązku ubezpieczenia
5. Zakres ochrony ubezpieczeniowej
6. Zawarcie umowy ubezpieczenia, powstanie i czas trwania odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń
7. Podstawowe prawa i obowiązki stron wynikające z zawartej umowy ubezpieczenia
8. Cel i zadania Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego

Rozdział III. Dobrowolne ubezpieczenie autocasco
1. Istota i przedmiot ubezpieczenia AC
2. Pojęcie szkody w ubezpieczeniu AC
3. Szkody wyrównywane ubezpieczeniem AC
4. Zawarcie umowy ubezpieczenia AC
5. Suma ubezpieczenia i jej znaczenie
6. Składka ubezpieczeniowa
7. Ustalenie i wypłata odszkodowań

Rozdział IV. Analiza ubezpieczeń AC i OC w latach 1996-98 na przykładzie PZU S.A. w Kielcach
1. Liczba pojazdów ciężarowych i osobowych zarejestrowanych w Kielcach i województwie w latach 1996-98
2. Szkodowość na terenie miasta Kilce i województwa oraz ilość wypłacanych z tego tytułu odszkodowań w Pierwszym Inspektoracie PZU S.A. w Kielcach
3. Struktura składek ubezpieczeń komunikacyjnych w Pierwszym Inspektoracie PZU S.A. w Kielcach w latach 1996-98
4. Dochodowość ubezpieczeń komunikacyjnych – rentowność zakładów ubezpieczeniowych

Podsumowania i wnioski

Bibliografia

Wykaz tablic i wykresów

image_pdf