Turcja w Unii Europejskiej. Spór o kształt i tożsamość zjednoczonej Europy

Praca dyplomowa. Obrona w Wyższej Szkole Biznesu – Dąbrowa Górnicza

WSTĘP
ROZDZIAŁ I. ISLAM A EUROPA. HISTORIA STOSUNKÓW CHRZEŚCIJAŃSKO-MUZUŁMAŃSKICH
1.1.Krótka historia islamu
1.2.Obecność muzułmanów w Europie. Przyczyny współczesnej ekspansji islamu
1.3. Bariery społeczne, polityczne i kulturowe dialogu Islamsko – Chrześcijańskiego
ROZDZIAŁ II. DROGA TURCJI DO EUROPY. KONTEKST HISTORYCZNY I WSPÓŁCZESNY
2.1. Turecka droga do Unii Europejskiej – rys historyczny
2.2. Stosunki Unii Europejskiej z Turcją – spojrzenie współczesne
2.3. Turcja – most między Europą a światem muzułmańskim
2.4. Negocjacje akcesyjne – argumenty i kontrargumenty
ROZDZIAŁ III. METODOLOGICZNE PODSTAWY BADAŃ
3.1. Problematyka badań
3.2. Podstawa źródłowa. Uzasadnienie wyboru czasopisma
3.3. Hipotezy badawczej
3.4. Aparat pojęciowy
3.5. Analiza treści jako technika badawcza
3.6. Jednostki analizy
ROZDZIAŁ IV. KONTROWERSJE WOKÓŁ CZŁONKOSTWA TURCJI W UNII EUROPEJSKIEJ.ANALIZA DYSKURSU PRASOWEGO
ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA
WYKAZ CYTOWANYCH ŹRÓDEŁ
SPIS WYKRESÓW
SPIS MAP

image_pdf