Transmisja bezprzewodowa – radiowy dostęp abonęcki (RDA)

Praca magisterska
Broniona na Akademii Obrony Narodowej w Warszawie-Rembertów na ocenę bdb

SPIS TREŚCI

WSTĘP
1 DEFINICJE PODSTAWOWYCH POJĘĆ WYSTĘPUJĄCYCH W PRACY 9
2 BEZPRZEWODOWY DOSTĘP ABONENCKI 12
2.1 ROZWÓJ TELEKOMUNIKACJI W ROZWINIĘCIU HISTORYCZNYM 16
2.2 ROZWÓJ INFRASTRUKTURY TELEKOMUNIKACYJNEJ DO TRANSMISJI DANYCH 19
2.3 DLACZEGO SIEĆ BEZPRZEWODOWA? 21
3 ZJAWISKA PROPAGACYJNE W SIECIACH BEZPRZEWODOWYCH 25
3.1 ROZWÓJ TECHNOLOGII KABLI TELEKOMUNIKACYJNYCH 27
3.1.1 Tory o przewodach miedzianych i kable współosiowe 27
3.1.2 Tory światłowodowe 29
3.2 TECHNIKI TRANSMISYJNE 32
3.2.1 Systemy wielokrotne Frequency Division Multiplexing na liniach symetrycznych 32
3.2.2 Systemy wielokrotne Frequency Division Multiplexing na torach współosiowych 34
3.2.3 Synchroniczne systemy cyfrowe Synchronous Digital Hierarchy 35
3.2.4 Systemy dostępowe 35
4 PRAKTYCZNE REALIZACJE SYSTEMU DOSTĘPU ABONENCKIEGO 38
4.1 SYSTEMY CYFROWEJ TRANSMISJI BEZPRZEWODOWEJ. 38
4.2 RADIOWE INFRASTRUKTURY SIECI 43
4.2.1 Ewolucja mobilnych sieci szerokopasmowych 44
4.2.2 Przegląd technologii mobilnych 45
4.3 PRZESYŁANIE INFORMACJI DROGĄ RADIOWĄ 47
4.4 ROZCHODZENIE SIĘ FAL RADIOWYCH W PRZESTRZENI – PODSTAWOWE PROBLEMY 50
5 PERSPEKTYWY ROZWOJU TECHNOLOGII BEZPRZEWODOWYCH 57
5.1 PRZEGLĄD OBECNIE WYKORZYSTYWANYCH TECHNIK TRANSMISJI BEZPRZEWODOWEJ 57
5.2 TECHNOLOGIA TRANSMISJI BEZPRZEWODOWEJ WORLD INTEROPERABILITY FOR MICROWAVE ACCESS, WIMAX 61
5.3 BEZPRZEWODOWY DOSTĘP DO SIECI – SYSTEMY SATELITARNE 65
5.3.1 Zakresy częstotliwości wykorzystywane w systemach satelitarnych 69
5.4 BEZPRZEWODOWY DOSTĘP DO SIECI – SYSTEMY TELEFONII KOMÓRKOWEJ 71
5.4.1 Zasada pracy systemu 71
5.5 RADIOWE SIECI MOBILNE 75
5.5.1 Sieci dyspozytorskie i trankingowe 77
WNIOSKI 80
BIBLIOGRAFIA 87
SPIS RYSUNKÓW 89
SPIS TABEL 90

image_pdf