Terroryzm powietrzny. Bezpieczeństwo lotnicze

praca z bezpieczeństwa narodowego: 90 stron, 69 pozycji w bibliografii

Wstęp    2

Rozdział I. Terroryzm    4
1.1. Co to jest terroryzm?    4
1.2. Terroryzm powietrzny    12
1.3. Przykłady terroryzmu    14

Rozdział II. Zwalczanie terroryzmu    24
2.1.Podstawy prawne zwalczania terroryzmu lotniczego    24
2.1.1. Konwencja światowa w Sao Paulo    28
2.1.2. Konwencja chicagowska i powołanie Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO)    32
2.1.3. Konwencja międzynarodowa w zakresie ochrony transportu lotniczego    33
2.2. Zapobieganie i zwalczanie terroryzmu powietrznego    42
2.2.1. Rozpoznanie    42
2.2.2. Zapobieganie    47
2.2.3. Zwalczanie    52

Rozdział III. Bezpieczeństwo lotnicze    55
3.1. Struktura ochrony i bezpieczeństwa w lotnictwie    56
3.2. Działania służb specjalnych    65
3.3. Procedura postępowania z pasażerami naruszającymi warunki przewozu    72

Zakończenie    82

Bibliografia    83

Spis tabel    88

Spis rysunków    89

image_pdf