Terroryzm a globalizacja

Praca ma ponad 60 stron. Jest to praca licencjacka. Oceniona została na bardzo dobry.

SPIS TREŚCI

WSTĘP 3

ROZDZIAŁ I. PODSTAWOWE WIADOMOŚCI Z ZAKRESU TERRORYZMU I GLOBALIZACJI 5
1.1. Historia i definicja terroryzmu 5
1.2. Rodzaje terroryzmu 10
1.3. Wiadomości z zakresu globalizacji 14
1.3.1.  Pojęcie globalizacji 14
1.3.2. Główne wymiary globalizacji 15
1.3.3. Problemy wynikające z globalizacji 16
1.3.4. Pozytywne strony procesu globalizacji 18

ROZDZIAŁ II. ZAGROŻENIA TERRORYSTYCZNE W GLOBALNYM ŚWIECIE 20
2.1. Oblicza globalnego terroryzmu 20
2.2. Rodzaje ataków i techniki wykorzystywane przez terrorystów 25
2.3. Atak w USA 11 września 2001 roku i jego międzynarodowe skutki 32
2.4.  Największe organizacje terrorystyczne 35
2.4.1. Al-Kaida 35
2.4.2. ETA 38
2.4.3. IRA 39
2.4.4. Hamas 41
2.4.5. Palestyński Islamski Dżihad 44

ROZDZIAŁ III. STRATEGIE WALKI Z TERRORYZMEM W DOBIE GLOBALIZACJI 45
3.1. Wymiary współpracy międzynarodowej na rzecz eliminowania terroryzmu 45
3.2.  ONZ wobec kwestii zwalczania terroryzmu 47
3.3. Strategia walki z terroryzmem 52

ZAKOŃCZENIE 54
SPIS RYSUNKÓW 56
SPIS FOTOGRAFII 57
LITERATURA 58
ŹRÓDŁA INTERNETOWE 60

image_pdf