Terroryzm a globalizacja

Praca ma ponad 60 stron. Jest to praca licencjacka. Oceniona została na bardzo dobry.

SPIS TREŚCI

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ I. PODSTAWOWE WIADOMOŚCI Z ZAKRESU TERRORYZMU I GLOBALIZACJI 3
1.1. Historia i definicja terroryzmu 3
1.2. Rodzaje terroryzmu 11
1.3. Wiadomości z zakresu globalizacji 15
1.3.1. Pojęcie globalizacji 15
1.3.2. Główne wymiary globalizacji 16
1.3.3. Problemy wynikające z globalizacji 17
1.3.4. Pozytywne strony procesu globalizacji 19

ROZDZIAŁ II. ZAGROŻENIA TERRORYSTYCZNE W GLOBALNYM ŚWIECIE 21
2.1. Oblicza globalnego terroryzmu 21
2.2. Rodzaje ataków i techniki wykorzystywane przez terrorystów 24
2.3. Atak w USA 11 września 2001 roku i jego międzynarodowe skutki 28
2.4. Organizacje mające znamiona organizacji terrorystycznych 36
2.5. Al-Kaida jako globalna organizacja 39

ROZDZIAŁ III. STRATEGIE WALKI Z TERRORYZMEM W DOBIE GLOBALIZACJI 46
3.1. Wymiary współpracy międzynarodowej na rzecz eliminowania terroryzmu 46
3.2. Unia Europejska wobec kwestii zwalczania terroryzmu 52
3.3. Strategia walki z terroryzmem 58

ZAKOŃCZENIE 66

LITERATURA 67
OPRACOWANIA 67
ŹRÓDŁA INTERNETOWE 67

image_pdf