Technologia uprawy rzepaku przeznaczonego na olej i biopaliwa

Tematem pracy jest przedstawienie metod uprawy rzepaku, sytuacji na rynku nasion rzepaku i możliwości wykorzystania tej rośliny do produkcji biopaliwa – biodiesla. Ta praca mgr została oceniona na 5 na AR w Krakowie, zawiera 59 stron bardzo ciekawego i wartościowego tekstu.

Data Obrony: marzec 2008

Spis treści:

Wstęp 3
Charakterystyka rośliny 5
Uprawa rzepaku w Polsce 7
Rzepak ozimy 9
Rzepak jary 13
Kierunki hodowli rzepaku ozimego w Polsce 13
Odmiany rzepaku uprawianego w Polsce 14
Agrotechnika rzepaku ozimego 16
Ochrona rzepaku przed chwastami 18
Ochrona rzepaku przed chorobami 20
Ochrona rzepaku przed szkodnikami 27
Przechowywanie nasion rzepaku. 29
Przerób nasion rzepaku 32
Wytwarzanie oleju rzepakowego 32
Wykorzystanie oleju w przemyśle spożywczym 33
Wykorzystanie oleju rzepakowego do produkcji biopaliw 34
Inne rośliny oleiste 38
Soja uprawna 38
Len oleisty 39
Słonecznik zwyczajny 41
Lnianka siewna 42
Kokosy 43
Sytuacja na rynku rzepaku w roku 2007 44

image_pdf