Technika a kultura. Zagrożenia cywilizacyjne

Praca magisterska, UMCS Lublin

1. Wstęp
2. Człowiek w sieci technopolu
3. Teoria Alvina Toflera
4.”Wiek dostępu” Jeremy’ego Rifkina
5. Telewizja, czyli „Zabawić się na śmierć” Neila Postmana
6. Zakończenie

image_pdf