Teaching the skill of reading to pre-intermediate adult learners

Mam do sprzedania moją pracę licencjacką z 2006 roku z kierunku: filologia angielska, specjalność: nauczyciel języka angielskiego.

Praca napisana została w 100% przeze mnie, oczywiście w języku angielskim, obroniona na 4+ (w skali 2-5). Wiadomo, że czasem promotor nie jest pomocny i nie wiadomo, jak taka praca powinna wyglądać, więc udostępniam moją jako wzór i inspirację do napisania swojej własnej.

DANE OGÓLNE:

Dziedzina: Metodyka

Tytuł angielski: Teaching the skill of reading to pre-intermediate adult learners

Tytuł polski: Nauczanie czytania ze zrozumieniem dorosłych na poziomie średniozaawansowanym

Ilość stron: 63

Praca jest kompletna, posiada 2 strony tytułowe (polską i angielską), spis treści, wstęp, 5 rozdziałów, appendixy, bibliografię (25 pozycji) oraz polskie streszczenie.

Przedstawiam jej skrócony opis:

Pierwszy rozdział pracy poświęcony jest teoretycznym rozważaniom na temat czytania. Autor wyjaśnia, czym jest proces czytania, jakie są jego modele i style, w jaki sposób można łączyć pozostałe trzy zdolności językowe z czytaniem oraz podaje cele, dla których teksty są czytane. W rozdziale tym przedstawiony jest również profil mentalny osoby dorosłej. Składa się na niego opis rozwoju poznawczego, intelektualnego i emocjonalnego wspomnianej wcześniej grupy wiekowej.

Drugi rozdział pracy to charakterystyka badania, w którego skład wchodzą kwestionariusz (25 pytań – kwestionariusz w języku polskim i angielskim – zgodnie z wymogami oświatowymi) i eksperyment (przeprowadzony zgodnie z obowiązującymi procedurami), przeprowadzonego wśród dorosłych studentów w celu sprawdzenia wyżej wymienionych hipotez. Zawiera on analizę pytań, podmiotów i narzędzi badawczych, a także warunków, w jakich badanie się odbyło.

Trzeci rozdział to przedstawienie wyników przeprowadzonego badania. Autor tejże pracy chciał dowiedzieć się, co uczniowie sądzą na temat ważności czytania, jak często czytają z własnej inicjatywy, czy są zadowoleni z ilości czasu poświęconego na czytanie ze zrozumienie na zajęciach oraz jakie są ich ulubione tematy.

W czwartym rozdziale autor zawiera swoje własne konkluzje dotyczące podania przez studentów poszczególnych odpowiedzi nawiązując do ich profilu mentalnego.

Piąty rozdział zawiera praktyczne porady dla nauczycieli uczących dorosłych studentów. Autor opisuje tu metody, jakie uznał za najbardziej efektywne podczas nauczania dojrzałych osób, przedstawia również kilka zasad mogących wpłynąć motywująco na uczących się oraz podaje przykłady ról, w które nauczyciel może cię wcielić, aby najskuteczniej wypełnić swoje obowiązki.

image_pdf