Szkolna strona internetowa – system CMS PostNuke

Praca dyplomowa. Praca była broniona w Gostyninie koło Płocka w Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej Curie. Praca stanowi wstęp w świat budowania stron za pomocą systemów CMS, Opisany jest w niej dokładnie sposób budowania takiej strony wraz z informacjami na temat samego systemu PostNuke. Praca napisana w sposób łopatologiczny 😉

Postnuke – system wart polecenia wszystkim którzy posiadają bardzo podstawową wiedzę nt. budowania stron oraz internetu.

Zachęcam do składania propozycji!

1. Podziękowania.
2. Podstawy.
2.1. Czym są PHP i MySQL?
2.2. Idea portali i systemów administracyjnych.
2.3. Czym jest PostNuke?
2.4. Dlaczego PostNuke?
2.5. Skąd pobrać najnowsze wersję?
2.6. Strony WWW na temat PostNuke.
3. Instalacja PostNuke.
3.1. Instalacja krok po kroku.
3.2. Pierwsze uruchomienie.
4. Menu administracyjne
5. Moduły.
5.1. Zarządzanie istniejącymi modułami.
5.2. Skąd pobrać dodatkowe moduły?
5.3. Dlaczego warto dodać dodatkowe moduły?
5.4. Dodawanie modułu.
5.5. Usuwanie modułów.
5.6. Aktywacja i dezaktywacja modułów.
5.7. Zarządzanie modułem.
6. Bloki.
6.1. Zarządzanie istniejącymi blokami.
6.2. Skąd pobrać dodatkowe bloki?
6.3. Dlaczego warto dodać dodatkowe bloki?
6.4. Tworzenie nowych bloków.
6.5. Typy bloków w PostNuke
6.6. Usuwanie bloków.
6.7. Aktywacja i dezaktywacja bloków.
6.8. Przesuwanie bloków oraz ich pozycja.
6.9. Instalacja dodatkowych bloków krok po kroku.
7. Themes.
7.1. Co to jest them?
7.2. Skąd pobrać dodatkowe themy?
7.3. Instalacja pobranych them’ów.
7.4. Edycja thema.
7.5. Autothemes.
8. Administracja portalem.
8.1. Dodawanie nowości.
8.2. Dodawanie plików.
8.3. Dodawanie stron w HTML.
8.4. Dodawanie użytkowników
8.5. Dodawanie zdjęć.
9. Budowa PostNuke.
9.1. Podstawowe moduły PostNuke.
9.2. Jakie dodatkowe moduły i bloki polecamy do prowadzenia portalu?
10. Wnioski.
11. Bibliografia.

image_pdf