Szeregowanie zadań produkcyjnych

Praca inżynierska. Broniona na Politechnice Śląskiej w 2005 roku

1. Wstęp…4
2. Ogólna charakterystyka problemu modelowania..5
3. Model ogólny…6
3.1 Pojęcia podstawowe…6
4. Kryteria optymalizacji….7
5. Planowanie jako postawa systemów zarządzania ..8
5.1 CPM – Metoda Ścieżki Krytycznej…8
5.2 PERT…8
6. Struktury systemów sterowania….9
6.1 Strategia PUSH.. …10
6.2 Strategia SQUEZEE…10
6.3 Strategia PULL…10
6.4 Strategia CAW, CRS….11
7. Sterowanie przepływe produkcji..11
7.1 Sterowanie przepływem produkcji za pomocą harmonogramów przebiegu przedmiotów i wykresów Gantta…11
7.2 Sterowanie przepływem produkcji za pomocą reguł priorytetu..13
7.2.1 Modele prostych reguł priorytetu…16
7.2.2 Modele złożonych reguł priorytetu..20
7.2.3 Modele kombinowanych reguł priorytetu..21
7.2.4 Modele heurystycznych reguł priorytetu…22
7.3 Sterowanie przepływem produkcji na jednej maszynie…23
7.3.1 Podstawowe problemy jednomaszynowe….23
7.3.2 Problem podstawowy…23
7.3.3 Terminy gotowości i zakończenia….24
7.3.4 Zadania zależne..25
7.3.5 Czasy przygotowania i dostarczenia….26
7.3.6 Zadania przerywalne..28
7.3.7 Dolne ograniczenia dla problemu ogólnego…29
7.3.8 Algorytm przybliżony problemu ogólnego…30
7.4 Sterowanie przepływem produkcji przy użyciu algorytmów…30
7.4.1Algorytm Johnsona…31
7.4.2 Algorytm Palmeta….32
7.4.3 Algorytm Gupty….33
8.Pakiety programowe…33
8.1 System do zarządzania projektem…33
8.2 System szeregowania zadań..33
8.3 System MRP, MRP II, E…34
8.4 Pakiety symulacyjne….34
9.Podsumowanie…35
10.Literatura..36

image_pdf