Systemy zarządzania, które funkcjonują w nowoczesnym przedsiębiorstwie

magisterska – Uniwersytet Śląski

Wstęp.
Rozdział I. Systemy zarządzania w nowoczesnym przedsiębiorstwie.
1. System jakości wg PN-ISO 9002.
2. System zarządzania środowiskowego wg PN-EN ISO 14001.
3. System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg PN-ISO 18001.
4. Systemu Odpowiedzialności Społecznej wg normy SA 8000.
Rozdział II. Organizacja prac przy wdrożeniu Systemów Zarządzania.
1. Przygotowanie firmy do wdrożenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania ISO.
2. Przygotowanie firmy do wdrożenia Systemu Odpowiedzialności Społecznej wg normy SA 8000.
3. Audit wewnętrzny i zewnętrzny, w normach ISO.
4. Dokumentacja Zintegrowanego Systemu Zarządzania ISO.
5. Dokumentacja Systemu Odpowiedzialności Społecznej.
Rozdział III. Zintegrowane Systemy Zarządzania wg norm ISO.
1. Prace przygotowawcze nad wdrożeniem Zintegrowanego Systemu Zarządzania ISO.
2. Audity wewnętrzne.
3. Certyfikacja firmy.
Rozdział IV. System Odpowiedzialności Społecznej wg normy SA 8000.
1. Prace przygotowawcze przy wdrożeniu Systemu Odpowiedzialności Społecznej.
2. Certyfikacja firmy.
Podsumowanie.
Bibliografia.
Spis tabel.

image_pdf