Systemy informatyczne CRM w zarządzaniu

82 strony, 33 pozycje w bibliografii

Wstęp    3

Rozdział I Miejsce systemów zarządzania relacjami z klientami w zarządzaniu przedsiębiorstwem    5
1.1. Istota zarządzania przedsiębiorstwem    5
1.2. Pojęcie i geneza CRM    6
1.3. CRM jako narzędzie wspierające różne obszary współczesnego przedsiębiorstwa    16
1.3.1. Zarządzanie procesami sprzedaży    16
1.3.2. Obszar działalności operacyjnej    17
1.3.3. Zarządzanie kontaktami    18
1.3.4. Zarządzanie okazjami    19
1.4. Korzyści ze stosowania systemów CRM    20

Rozdział II System CRM – opisy teoretyczne    30
2.1. Główne funkcje systemów    32
2.2. Funkcje marketingowe systemów CRM    35
2.3. Funkcja handlowa    39
2.4. Opis sytemu Recent CRM    41
2.5. Opis sytemu mySAP Business    44
2.6. Opis programu e – CRM    55

Rozdział III Wdrożenia systemów CRM    60
3.1. Praktyczne przykłady z wdrożeń systemów CRM    60
3.2. Podsumowanie wdrożeń systemów CRM    66

Zakończenie    79
Bibliografia    83
Spis tabel    85
Spis schematów    86
Spis wykresów    87

image_pdf