Systemy do zarządzania małą firmą

praca licencjacka na tytuł inżyniera, Wyższa Szkoła Informatyki w Łodzi, oddział w Bydgoszczy

1. Wprowadzenie 3
2. Prezentacja zebranych danych o programach do zarządzania w małej firmie 8
2.1. ABRA GOLD WIN 10
2.2. SYMFONIA® MAŁA KSIĘGOWOŚĆ PRO 16
2.3. ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA – PROKOM 23
2.4. SOFTLAB 2002 SQL 34
2.5. FIRMA 2000 38
2.6. CDN OPTIMA 41
2.7. RZECZPOSPOLITA MAŁA KSIĘGOWOŚĆ 46
2.8. NAVO FIRMA 49
2.9. WERSJE LITE PROGRAMÓW ALA 2000, AGA 2000, EWA 2000 51
2.10. HERMES MAŁA FIRMA 58
2.11. RAKS 2000 69
2.12. INNE PROGRAMY 72
2.12.1. DyNAMICS 6.0 72
2.12.2. iScala 2.1 75
2.12.3. JUNIOR 2000 75
2.12.4. Exact Globe 2000 75
2.12.5. KsH 77
2.12.6. Simple-Business 78
2.12.7. SKI Bilans 78
2.12.8. SKID 81
3. Wymagania sprzętowe i technologie poszczególnych programów 83
3.1. ABRA GOLD WIN 84
3.2. SYMFONIA® MAŁA KSIĘGOWOŚĆ PRO 84
3.3. ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA PROKOM 84
3.4. SOFTLAB 2002 SQL 85
3.5. FIRMA 2000 85
3.6. CDN OPTIMA 86
3.7. RZECZPOSPOLITA MAŁA KSIĘGOWOŚĆ 86
3.8. NAVO FIRMA 86
3.9. WERSJE LITE PROGRAMÓW ALA 2000, AGA 2000, EWA 2000 87
3.10. HERMES MAŁA FIRMA 87
3.11. RAKS 2000 88
4. Analiza i testowanie wybranych programów 89
5. Wnioski z porównania i analizy 122
6. Bibliografia 127

image_pdf