System ubezpieczeń społecznych – aspekty prawne i ekonomiczne

81 stron, 85 pozycji w bibliografii

Wstęp    2

Rozdział I. Podstawowe zagadnienia z zakresu ubezpieczeń społecznych    3
1.1. Geneza i rozwój ubezpieczenia społecznego    3
1.2. Pojęcie i funkcje ubezpieczenia społecznego    9
1.3. Zakres przedmiotowy i podmiotowy ubezpieczenia społecznego.    15
1.4. Klasyfikacja świadczeń.    19

Rozdział II. Charakterystyka ubezpieczeń społecznych w Polsce    25
2.1. Organizacja i funkcjonowanie systemu ubezpieczeń.    25
2.2. Charakterystyka ubezpieczeń zdrowotnych    34
2.3. Charakterystyka pozostałych ubezpieczeń.    40
2.4. Pozostałe ryzyka i świadczenia ubezpieczeniowe    56

Rozdział III. Analiza i wnioski    63

Zakończenie    74
Bibliografia    75
Spis tabel i rysunków    80

image_pdf