System podatkowy w Polsce a system podatkowy UE

90 stron, 49 pozycji w bibliografii

WSTĘP

ROZDZIAŁ I: Istota systemu podatkowego.
1.  Istota, definicja i znaczenie systemu podatkowego.
2. Rys historyczny – początki idei opodatkowania.
3. Wpływ i rola systemu podatkowego w realizacji zadań państwa.
4. Wpływ systemu podatkowego na funkcjonowanie przedsiębiorstw.

ROZDZIAŁ II: Metodologia systemu podatkowego.
1. Podmioty podlegające opodatkowaniu.
2. Formy opodatkowania składające się na system.
3. Instytucje będące egzekutorem ustalonych przez państwo podatków.
4. Zasady postępowania egzekucyjnego

ROZDZIAŁ III: System podatkowy w Polsce i wybranych krajów UE.
1. Przedstawienie funkcjonowania systemu w Polsce.
2. Proces dostosowawczy Polski do niektórych wymogów Unii.
3. Funkcjonowanie systemu w niektórych krajach UE.
4. Zalecenia i Dyrektywy Unii.

ROZDZIAŁ IV: Porównanie systemu Polski oraz systemów innych krajów UE.
1. Ocena funkcjonowania niektórych krajów UE.
2. Ocena warunków panujących w Naszym kraju.
3. Analiza podobieństw i różnic w opisywanych systemach.
4. Analiza i ocena dobrych i złych stron sytemu podatkowego w omawianych państwach.

ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA

image_pdf