System ochrony konsumenta w Polsce

107 stron, 52 pozycje w bibliografii

Wstęp    3

Rozdział I. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów    10
1.1. Podstawy prawne działania    10
1.2. Organizacja Urzędu    16
1.3. Zadania, kompetencje, działalność    20

Rozdział II. Inspekcja Handlowa    30
2.1. Podstawy prawne działania    30
2.2. Organizacja    35
2.3. Zadania, kompetencje, działalność    42

Rozdział III. Sądy Konsumenckie    51
3.1. Podstawy prawne działania    51
3.2. Organizacja    54
3.3. Postępowanie przed sądem konsumenckim    56
3.3. Zadania, kompetencje, działalność    60

Rozdział IV. Samorządowe organy ochrony konsumenta    65
4.1. Podstawy prawne, organizacja i kompetencje działania    65
4.2. Działalność samorządowych organów ochrony konsumenta    68

Rozdział V. Federacja Konsumentów    81
5.1. Podstawy prawne działania    81
5.2. Organizacja    85
5.3. Zadania, kompetencje, działalność    88

Zakończenie    96
Bibliografia    103
Spis tabel i rysunków    108

image_pdf