System motywacji przedstawicieli handlowych

82 strony, 40 pozycji w bibliografii

Wprowadzenie    3

Rozdział 1    5
Pobudzanie motywacji pracowników
1.1.    Istota i rodzaje motywacji    5
1.2.    Ogólna charakterystyka koncepcji motywacji    9
1.3    Instrumenty pobudzania motywacji    17
1.4    Wynagrodzenie jako środek motywacji    22

Rozdział 2    36
Regulamin pracy i wynagrodzenia przedstawicieli handlowych  w firmie Berendsen Textile Service
2.1.    Krótka charakterystyka firmy    36
2.2.    Zakres obowiązków przedstawiciela handlowego    37
2.3.    Zakres obowiązków Kadry Kierowniczej Działu Handlowego    43
2.4.    Zasady wynagradzania. Kary, nagrody, konkursy    44
2.5    Zalety i wady systemu motywacyjnego    50

Rozdział 3    56
Propozycje modyfikacji systemu motywacyjnego firmy Berendsen
3.1.    Specyfika systemów motywacji sektora business to business    56
3.2.    Propozycja zmian regulaminu pracy i wynagradzania przedstawicieli handlowych w firmie Berendsen Textile Service    59
3.3.    Szkolenia jako element kształtowania grupy    66
3.4.    Wykorzystanie świąt w motywowaniu pracowników    73

Zakończenie    76
Bibliografia    80
Załączniki 82

image_pdf
Kategorie ZZL