System informatyczny wspomagający pracę hurtowni AGD

Praca licencjacka / Olsztyn 2005 / Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Olsztynie
WYDZIAŁ INFORMATYKI / Kierunek studiów: Informatyka i ekonometria

WSTĘP 3
1. OPIS ZAGADNIENIA 5
2. TEORIA O RELACYJNYCH BAZACH DANYCH 6
2.1. Co to jest baza danych? 6
2.2. Co to jest relacyjna baza danych? 6
2.3. Pojęcia podstawowe. 7
3. SPECYFIKACJA WYMAGAŃ 12
3.1. Wymagania funkcjonalne 12
3.2. Wymagania programowe 12
3.3. Wymagania sprzętowe 12
3.4. Wykorzystane narzędzia 13
4. PROJEKT TECHNICZNY, IMPLEMENTACJA, TESTOWANIE 14
4.1. Relacje w bazie danych 14
4.2. Tabele w bazie danych 14
4.2.1. Tabela „dok” 15
4.2.2. Tabela “dokument” 15
4.2.3. Tabela “grupa” 16
4.2.4. Tabela „klient” 17
4.2.5. Tabela „rodzaj” 18
4.2.6. Tabela „rofak” 19
4.2.7. Tabela „termin” 20
4.2.8. Tabela „tofak” 20
4.2.9. Tabela „towar” 21
4.3. Zapytania do bazy danych 22
4.4. Raporty 24
4.5. Implementacja, testowanie bazy danych 26
5. Instalacja bazy danych 27
6. INSTRUKCJA OBSŁUGI UŻYTKOWNIKA/ADMINISTRATORA 33
6.1. Ekran główny 33
6.2. Panel główny 33
6.3. Odnośnik „magazyn” 34
6.3.1. Odnośnik „dodaj towar do magazynu” 34
6.3.2 Odnośnik „edycja towaru /” 35
6.3.3. Odnośnik „usunięcie towaru -” 35
6.4. Odnośniki „Faktury”, „Zamówienia”. 36
6.4.1. Odnośnik „nowy dokument”. 36
6.5. Odnośnik „Klienci”. 39
6.5.1. Odnośnik „nowy klient” 39
6.5.2. Odnośnik „popraw dane” 40
6.5.3. Odnośnik „usuń z bazy” 40
BIBLIOGRAFIA 41

image_pdf