System informatyczny w zarządzaniu bankiem

99 stron, 55 pozycji w bibliografii

WSTĘP    2

ROZDZIAŁ I.  SYSTEMY INFORMACYJNE W ZARZĄDZANIU PRZEDSIĘBIORSTWEM    4
1.1. Istota i znaczenie informacji w zarządzaniu    4
1.2. Informacja a funkcje zarządzania    11
1.3. Podstawowe pojęcia oraz rodzaje systemów informacyjnych    14
1.4. Miejsce i rola systemów informacyjnych w przedsiębiorstwie    21

ROZDZIAŁ II.  WYKORZYSTANIE I RODZAJE SIECI KOMPUTEROWYCH W BANKOWOŚCI    26
2.1. Bankowe systemy informatyczne    26
2.2. Systemy budowy sieci    35
2.3. Sieciowe systemy operacyjne (SSO)    39
2.4. Bankowe sieci komputerowe    47

ROZDZIAŁ III.  TYPY I FUNKCJONALNOŚĆ SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH W POLSKIEJ BANKOWOŚCI    53
3.1. Etapy rozwoju systemów informatycznych w bankowości    53
3.2. Wpływ systemów informatycznych na rozwój działalności bankowej    55
3.3. Specyfika informatycznych systemów bankowych    60
3.4. Charakterystyka typowego systemu bankowego    63

ROZDZIAŁ IV.  PROCES WDRAŻANIA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH W BANKACH    67
4.1. Analiza informatycznych systemów bankowych    67
4.2. Budowa zintegrowanych systemów bankowych    69
4.3. Prezentacja wybranych systemów    76
4.4. Koszty wdrożeń    87

ZAKOŃCZENIE    93
BIBLIOGRAFIA    95
SPIS TABEL    98
SPIS ILUSTRACJI    99

image_pdf