System Bankowy w Polsce

Praca dyplomowa Policealne Studium Zawodowe – Ekonomia

Wprowadzenie………………………3
1. Historia bankowości centralnej w Polsce………….4
2. Ewolucja polskiego systemu bankowego po II wojnie światowej…6
2.1. Polskie banki w gospodarce socjalistycznej. ….7
2.2. Polski system bankowy w latach osiemdziesiątych….9
3. Wprowadzanie nowego systemu bankowego w Polsce……12
3.1. Charakterystyka systemu bankowego…………………13
3.2. Nowe prawo bankowe w Polsce. ……………..15
3.3. Rola Narodowego Banku Polskiego w systemie bankowym. …19
3.4. Nadzór bankowy. ………………….21
3.5. Inne instytucje polskiego systemu bankowego. ……23
4. Rozwój polskiego systemu bankowego w latach dziewięćdziesiątych…26
4.1. Restrukturyzacja systemu bankowego………27
4.2. Rozwój banków komercyjnych…………………..34
4.3. Problemy banków spółdzielczych…………….37
4.4. Konsolidacja polskiego systemu bankowego…………39
4.5. Polski system bankowy w procesie integracji z Unią Europejską…41
4.6.Tożsamość polskiego sytemu bankowego………….46
Podsumowanie……………………….48
Literatura…………………………….49str

image_pdf