Synchroniczne Systemy Cyfrowe SDH

Licencjacka. WPSTiH Bydgoszcz

Wstęp.3
1. Systemy synchroniczne.6
1.1 Synchroniczna hierarchia cyfrowa SDH –wstęp.6
1.2 Hierarchia synchroniczna.9
1.3 Zwielokrotnianie w systemie SDH.12
1.4 Moduł transportowy STM-n.13
1.5 Kontener wirtualny VC-4.14
1.6 Przełącznice DXC.15
1.7 Budowa synchronicznego modułu transportowego STM-1.16
1.8 Odwzorowanie sygnałów cyfrowych cyfrowych kontenerach wirtualnych
cyfrowych i wprowadzenie kontenerów do STM-1.19
1.9 Nagłówki toru (POH) kontenerów wirtualnych.20
1.10 Odwzorowanie sygnału 2 Mbit/s w kontenerze VC-12 i
wprowadzenie kontenerów VC-12 do STM-1.22
1.11 Odwzorowanie sygnału 2 Mbit/s w kontenerze VC-12 w sposób
asynchroniczny i synchroniczny bitowy.26
1.12 Odwzorowanie sygnału 2 Mbit/s w kontenerze VC-12 w sposób
synchroniczny bitowy.27
1.13 Odwzorowanie TU-12 zawierającej VC-12 w TUG-2.31
1.14 Odwzorowanie TUG-2 w TUG-3.32
1.15 Odwzorowanie sygnału 34 Mbit/s w kontenerze VC-3 i
wprowadzenie kontenerów VC-3 do STM-1.33
1.16 Struktura kontenerów VC-3 dla sygnału 34 Mbit/s.34
1.17 Odwzorowanie TUG-3 w VC-4.35
1.18 Nagłówek toru kontenera wirtualnego VC-4.36
1.19 Odwzorowanie sygnału 140 Mbit/s w kontenerze VC-4 i
wprowadzenie kontenera VC-4 do STM-1.37
1.20 Funkcjonowanie znacznika kontenera VC-4 w module STM-1.40
2. Układy zegarowe stosowane w systemach SDH.43
2.1 Wstęp.43
2.2 Pierwotny zegar odniesienia PCR.44
2.3 Zegary sieciowe SSU.44
2.4 Układy zegarowe krotnic SDH.45
3. Sieci synchroniczne.47
3.1 Architektura sieci synchronizacyjnej „master-slave”.47
3.2 Zasady budowy sieci synchronizacyjnej SDH.48
4. Współpraca sieci synchronizacyjnych PDH i SDH.49
4.1 Metody zabezpieczenia i rekonfiguracji.50
4.2 Zarządzanie globalne.50
4.3 Rekonfiguracja autonomiczna.51
4.4 Zalety systemów SDH.52
Podsumowanie.53
Literatura.54

image_pdf