Światowy rynek surowców energetycznych i jego wpływ na polski sektor paliwowy

104 strony, 52 pozycje w bibliografii

Wstęp    3

Rozdział 1. Światowy rynek surowców energetycznych    4
1.1 Rodzaje surowców energetycznych    4
1.1.1 Odnawialne surowce energetyczne    4
1.1.2 Nieodnawialne surowce energetyczne    7
1.2 Globalna produkcja surowców energetycznych    9
1.3 Obrót surowcami energetycznymi    13
1.4 Główni importerzy i eksporterzy surowców energetycznych na rynku światowym    16
1.5 Główne surowce energetyczne Polski i ich występowanie i stopień zaspokojenia potrzeb    18

Rozdział 2. Wielkość zasobów ropy naftowej i gazu ziemnego a szukanie alternatywnych źródeł paliwowych    26
2.1 Wielkość zasobów ropy naftowej i gazu ziemnego    26
2.1.1 Zasoby ropy naftowej i gazu ziemnego na świecie    26
2.1.2 Zasoby ropy naftowej i gazu ziemnego w Polsce    29
2.1.2.1 Zapotrzebowanie Polskiego rynku paliwowego na ropę i gaz    34
2.3 Poszukiwania nowych złóż ropy naftowej i gazu ziemnego    36
2.4 Biopaliwa jako alternatywne źródła paliw    40
2.4.1  Stan prawny produkcji alternatywnych źródeł paliwowych    40
2.4.2. Możliwości produkcji biopaliw w krajach UE.    43

Rozdział 3. Polski rynek paliwowy    47
3.1 Charakterystyka rynku paliwowego w Polsce    47
3.2 Podział rynku paliwowego    51
3.2.1 Główni dostawcy paliwa    51
3.2.2 Produkcja paliwa w Polsce    54
3.2.3 Najważniejsze zmiany na rynku paliw płynnych w Polsce    56
3.3 Wpływ ceny paliw na rynku polskim na fluktuacje poziomu rozwoju gospodarczego Polski    58
3.4 Wielkość zużycia paliw na rynku polskim na przestrzeni lat oraz prognozy na najbliższe lata    61

Rozdział 4.  Powiązania miedzy światowym rynkiem surowców energetycznych a sektorem paliwowym w Polsce    64
4.1. Globalizacja w sektorze energetycznym    64
4.1.1. Szanse    66
4.1.2. Zagrożenia    71
4.2. Międzynarodowy rynek energetyczny (rynek LNG)    78
4.2.1. Wskaźniki cen węgla energetycznego na rynkach międzynarodowych    79
4.2.2. Światowy rynek LNG    80
4.3. Krajowy rynek energetyczny na tle wybranych państw (rynek LPG)    84
4.3.1. Kierunki dostaw    85
4.3.2. Struktura wykorzystania    86
4.3.3. Rozwój rynku    88
4.4. Zagadnienia surowców energetycznych i paliw w problematyce sesji Europejskiej Komisji Ekonomicznej ONZ    93

Zakończenie    98
Bibliografia    99
Spis tabel    103
Spis wykresów    104

image_pdf