Styl życia a promocja zdrowia

65 stron, 55 pozycji w bibliografii

Wstęp 2

Rozdział I. Styl życia – pojęcie i koncepcje 4
1.1. Definicja i istota stylu życia 4
1.2. Klasyfikacja stylów życia 7
1.3. Elementy stylu życia 11
1.4. Determinanty stylów życia 18

Rozdział II. Istota i znaczenie promocji zdrowia w życiu człowieka 22
2.1. Pojecie promocji zdrowia 22
2.2. Rola promocji zdrowia 25
2.3. Sposoby promocji zdrowia 28

Rozdział III. Prozdrowotne style życia 39
3.1. Związki stylu życia ze zdrowiem 39
3.2. Miejsce kategorii „styl życia” w promocji zdrowia 44
3.3. Etyczne problemy promowania prozdrowotnego stylów życia 50
3.4. Prozdrowotne style życia a promocja zdrowia 54

Zakończenie 59
Bibliografia 61
Spis tabel i rysunków 65

image_pdf